شهرخبر

رقم حقوق کارمندان در سال آینده مشخص شد/ جزییات مصوبه مجلس درباره حقوق

رقم حقوق کارمندان در سال آینده مشخص شد/ جزییات مصوبه مجلس درباره حقوق

نمایندگان مجلس مقرر کردند حقوق دریافتی گروه‌های مختلف از جمله کارکنان رسمی، قراردادی، بازنشستگان کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی، مستمری بگیران و وظیفه بگیران به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه 14 اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با اصل گزارش کمیسیون و بند (الف) تبصره 12 ماده واحده این لایحه با 165 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛

الف‌- ‌در سال 1402 حقوق گروههای مختلف ‌حقوق‌بگیر در دستگاه‌های ‌اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت‌علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در این دستگاه‌ها به شرح زیر افزایش می‌یابد:

ردیف1- ‌ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان بیست درصد (20%) نسبت به سال 1401 افزایش می‌یابد. حداقل حکم کارگزینی سال 1402 حقوق بگیران معادل (1/2) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال 1401 موضوع جزء(1) بند(الف) تبصره(12) قانون بودجه سال 1401 با اعمال امتیازات جزء(1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود. حکم این جزء شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. تفاوت تطبیق موضوع ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری تفاوت تطبیق موضوع جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 و تفاوت تطبیق موضوع بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه 1398 در حکم حقوق بدون تغییر باقی می ماند.

ردیف 2- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای ‌اجرائی، به میزان بیست درصد (20%) نسبت به آخرین حکم حقوق سال 1401 افزایش می یابد. حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی مذکور در سال 1402 معادل (1/2) برابر حداقل حکم حقوق سال 1401، موضوع جزء(2) بند(الف) تبصره(12) قانون بودجه سال 1401 با اعمال افزایش جزء (2) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود.

ردیف3- در اجرای ماده (16) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ‌امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان، به ترتیب 2280 و 1050 و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولین ماده(16) قانون فوق الذکر تعیین می‌گردد.

ردیف 4- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر ‌حقوق‌بگیران‌، حداقل حقوق بازنشستگان و ‌وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای ‌اجرائی به میزان بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد.

ردیف 5- مستمری‌ مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر حمایت‌های متناسب با آنها به میزان چهل درصد(40%) افزایش می‌یابد.

ردیف 6 - مستمری والدین شهدا، معادل حداقل حکم حقوقی بازنشستگان خواهد بود.

ردیف 7- ‌دراجرای ماده (49) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/7/29با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (60%) حداقل دریافتی پایور(چهل و هشت میلیون(48.000.000)ریال)، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد(75%) حداقل دریافتی پایور(شصت میلیون (60.000.000) ریال) و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند معادل نود درصد(90%) حداقل دریافتی پایور(هفتاد و دو میلیون (72.000.000) ریال) می‌باشد. دستورالعمل آن باتوجه به تحصیلات، درجات و تعداد فرزند آنان توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‌شود.

۲۲۳۲۲۵