به گزارش اکو ایران؛ در خصوص اطلاعیه های منتشر شده در سامانه کدال، شرکت پلی اکریل ایران اعلام کرد؛ پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی، مبنی بر تعیین تکلیف بدهی به اداره تعزیرات حکومتی ماهشهر با پرداخت حدود 20 درصد بدهی و تقسیط مابقی آن، دستور رفع بازداشتی از کلیه اموال اعم از دفتر مرکزی اصفهان و زمین کارخانه را اخذ گردید.

بانک آینده از ارزیابی تعدادی از املاک شرکت ارزش آفرینان آینده (ملک الوند و زمین آتی ساز) و هم چنین ارزیابی ملک شرکت آتیه امید پارس تابا(مجتمع احیا و فولاد دنا)، ملک شرکت توسعه عمران فردا گستر و ملک متعلق به شرکت بازرگانی همراه عرشیا پارسیان خبر داد.

شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان(واحیا) هم از  فسخ قرارداد فروش 600 هزار تن کنسانتره مربوط به شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان به دلیل عدم پرداخت وجه یا ارائه اوراق گام حسب موضوع ماده 5 قرارداد توسط خریدار و به تبع آن عدم تحویل کالا به ایشان، خبر داد.

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) نیز از پذیرش شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم در بازار دوم فرابورس ایران خبر داده است.

اما شرکت فولاد افزا سپاهان(فافزا) دو باب آپارتمان اداری به ارزش کلی 18 میلیارد تومان و به ترتیب با متراژ های 108 و 83 متر به منظور حذف هزینه های اجاره ومدیریت نقدینگی خریداری کرده است.

شرکت عمران و توسعه فارس(ثفارس) از انتقال چهار و نیم دانگ باقیمانده از اسناد مرتبط به مجتمع باران و تملک شش دانگ اطلاع رسانی کرد.

نمادهای وفردا، سکرما، چکاپا و گلدیرا در خصوص علت تغییرات سود، در صورت های مالی خود شفاف سازی کرده‌اند.

اما در خصوص آگهی دعوت به مجامع نیز نمادهای ختور، بهداش، گشان، غاذر، دبالک، زشریف، سنوین و کابگن سهامداران خود را به مجمع عمومی و فوق العاده دعوت کردند. نماد های بیوتیک و غگل افزایش سرمایه خود را از محل مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته به ثبت رساندند. نماد ولبهمن نیز از اظهارنظر حسابرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه خود خبر داد.