حذف مرد سنتی اتاق بازرگانی از «ائتلاف برای فردا» / آل‌اسحاق به لیست رقیب رفت