گسترش مسمومیت‌ها از قم به سایرشهرها بیشتر جلب توجه کرد / بررسی مسمومیت‌ها در کمیسیون تلفیق با حضور وزارت اطلاعات