همچنین در این سامانه مجتمع فولاد خراسان به همراه شرکت پتروشیمی خراسان از رفع محدودیت های گازی خود خبر دادند و از اقدامات لازم برای راه اندازی خطوط تولیدی خود طی روز های جاری اطلاع رسانی کردند.

نماد کمنگنز هم با توجه به وضعیت معاملاتی نماد در طی هفته های اخیر از سوی سازمان بورس ملزم به برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی شد تا به سوال سهامداران و فعالان بازار سرمایه در سامانه تدان پاسخ دهد.