عکس/ کنفرانس مطبوعاتی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رافائل گروسی