راه اندازی مجدد واحدی های تولیدی شرکت های فولاد خراسان و پتروشیمی خراسان

صعود قیمت نفت و اونس به محدوده های ۸۰ و ۱۸۵۰ دلاری

خروج سنگین پول حقیقی ها از نماد های شستا ، فولاد، شتران و فملی

به همراه بررسی فروش ماهانه شرکت های جم ، آریا و پتروشیمی فارابی در برنامه امروز چارسو