رئیس‌جمهور: بخشی از ثروت کشور در عسلویه دود می‌شود