چینی‌ها که تا کنون سعی داشتند در جنگ روسیه و اوکراین مداخله نکنند، در سالگرد این جنگ، طرحی با ۱۲ بند برای صلح ارائه کرده‌اند. اما این طرح به چه مسائلی پرداخته است؟

نسیم بنایی گزارش می‌دهد.