به گزارش اکوایران، به چهار نماد بورس، فرابورس، کالا و انرژی فراکاب گفته می‌شود. این چهار نماد متعلق به سهام شرکت‌های بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی هستند. منبع اصلی درآمد فراکابی‌ها بخشی از کارمزد اخذ شده در معاملات است. این مجموعه‌ها در شرایطی که بازار سهام با افزایش ارزش و حجم معاملات روبرو باشد از درآمدزایی بیشتری بهره‌مند می‌شوند.

با این وجود بخش زیادی از معاملات بازار سرمایه، غیر سهامی است که تغییرات ارزش و حجم این معاملات نیز به خودی خود درآمد فراکاب را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در بهمن امسال بازارهای سهامی با کاهش شدید ارزش معاملات خرد مواجه بودند. این کاهش ارزش معاملات باعث شده بود تا برخی از فعالان بازار سرمایه درآمد کمی را برای بهمن ماه فراکابی‌ها متصور شوند. اما با انتشار گزارش عملکرد سه مجموعه از فراکاب معلوم شد که معاملات غیر سهامی و تغییرات داخلی دیگر، درآمد مناسبی را برای بهمن ماه کارمزد بگیران بازار سرمایه به ارمغان آورده است.

IMG_20230302_180144_845

در میان سه نماد بورس، فرابورس و کالا، بیشترین افزایش درآمد ماهانه متعلق به فرابورس است. این شرکت توانسته در بهمن امسال ۸۸ درصد بیشتر از درآمد دی سال قبل خود را به ثبت برساند. بورس کالا نیز در بهمن ماه امسال با ۷۳ میلیارد تومان درآمد، ۷۴ درصد بیشتر از دی سال گذشته خود درآمد داشته است. بورس تهران در بهمن ماه ۴۷ میلیارد تومان درآمد داشت که نسبت به درآمد ماهانه متوسط امسال خود ۱۹ درصد و به نسبت درآمد دی‌ماه سال قبلش ۵۴ درصد افزایش داشته است.