خبر فوری درباره خودروهای وارداتی/ مهلت ثبت نام تمدید شد