شهرخبر

استاد دپارتمان پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران نتیجه پاتولوژی پیروز را اعلام کرد.

جسد پیروز

به گزارش همشهری آنلاین، فرهنگ ساسانی استاد دپارتمان پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران درخصوص کالبدشکافی پیروز، یوزپلنگ ایران، گفت: ۳ ساعت انجام کالبدگشایی به طول انجامید و آنچه مواجه شدم این بود که نشان داده پیروز از سنین پایین مشکلات داشته و هر دفعه با مشکلی مواجه بوده و در کل بیماری‌های آن به مشکلات سیستم ایمنی پیروز برمی‌گردد.

استاد دپارتمان پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ادامه داد: همچنین بررسی کالبدگشایی نشان می‌دهد پیروز رشد خوب و کافی نداشته، ولی عضلات آن حکایت از فعالیت بدنی خوب دارد.

استاد دپارتمان پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران گفت: هموریج در دو ارگان پیروز وجود داشت و این موضوع در رکتوم آن قابل مشاهده بود. نمونه‌برداری کامل صورت گرفته، همچنین داروهایی که دریافت کرده را نمونه برداشتیم و مقدار و نوع آن مشخص است.