شهرخبر

فیلم| لحظه فرار مردم هنگام وقوع زمین لرزه شدید در ترکیه

فیلم| لحظه فرار مردم هنگام وقوع زمین لرزه شدید در ترکیه

فیلم| لحظه فرار مردم هنگام وقوع زمین لرزه شدید در ترکیه

آیند نیوز