شهرخبر

لحظه نجات یک اسب از زیر آوار ترکیه پس از ۲۱ روز / فیلم

۲۱ روز پس از گذشت زمین زلزله مخرب در ترکیه، یک اسب زنده از زیر آوار بیرون کشیده شد. ویدئوی زیر مربوط به شهر آدیامان در ترکیه است.

لحظه نجات یک اسب از زیر آوار ترکیه پس از ۲۱ روز / فیلم