شهرخبر

خبرگزاری‌ها با انتشار این عکس نوشتند هم اکنون جلسه اضطراری مسمومیت دانش‌آموزان دختر با حضور نماینده وزارت اطلاعات در مجلس شورای اسلامی حال برگزاری است.

قم