عکس | جلسه اضطراری مسمومیت دانش‌آموزان دختر با حضور نماینده وزارت اطلاعات