شهرخبر

تصاویری زیبا از مسجد جامع ساوه

تصاویری زیبا از مسجد جامع ساوه

مسجد ساوه از قدیمی ترین مساجد ایران در شهر ساوه است و طی دوره های مختلف توسط هنرمندان ایرانی تزئین و مرمت شـده اسـت به طوری که نوسازی های انجام شده موجب شده اثری از بنای اولیه مسجد در روزگار کنونی باقی نماند.این بنا از لحاظ معماری، نقاشی، کاشی‌کاری و نیز تزئینات انجام شده‌ای همچون گچ‌بری بسیار ارزشمند است، چرا که در بنای آن می‌توان سه دوره تاریخی ساسانیان، قرون اولیه‌ی اسلامی و همچنین دوران پادشاهی حاکمان صفوی را مشاهده کرد.