آمادگی چینی‌ها برای حضور در همه پروژه‌های دریایی ایران