عکس | علی دایی در کنار مرد اول فوتبال جهان/شهریار به پاریس رسید