الهلال با تحقیر الدحیل فینالیست لیگ قهرمانان آسیا شد