شهرخبر

انتقاد معزی از «مضحکه استند آپ کمدی با طنازی طلاب!» در صدا و سیما در پی «سلبریتی‌زدایی»

انتقاد معزی از «مضحکه استند آپ کمدی با طنازی طلاب!» در صدا و سیما در پی «سلبریتی‌زدایی»

روحانیت و منبری‌ها و مداحان اصیل این مملکت فهم‌شان از دین و رسانه آنقدری هست که در این ابتذال و کج فهمی شریک نشوند.

۱- نهایت فهمتان از رسانه و دین شده است: مضحکه تلنت شو» با حضور مداحان» و «استند آپ کمدی» با طنازی طلاب!
آنچه رسانه مالی را از اعتبارو مرجعیت تهی کرده نه تخصص و نفوذ رسانه های آن سوی مرز که کج فهمی مبتذل شما از معنویت و نگاه
۲- احتمالا آنها که به شما مأموریت سلبریتی زدایی از آنتن را داده بودند هم انتظار این مضحکه را نداشتند.
روحانیت و منبری‌ها و مداحان اصیل این مملکت فهم‌شان از دین و رسانه آنقدری هست که در این ابتذال و کج فهمی شریک نشوند.
نه سرگرمی را بی خاصیت کنید و نه معنویت را بی اعتبار.
#صدا و سیما
انتقاد معزی از «مضحکه استند آپ کمدی با طنازی طلاب!» در صدا و سیما در پی سلبریتی‌زدایی
انتقاد معزی از «مضحکه استند آپ کمدی با طنازی طلاب!» در صدا و سیما در پی سلبریتی‌زدایی
۲۱۲۱