جان باختن یک نفر بر اثر انفجار موادمحترقه در همدان