شهرخبر

بازیکن قدیمی تیم ملی باید کنار گذاشته شوند/ فقط یک گزینه خارجی باید بیاید!

کارشناسان فوتبال ملی کشورمان معتقدند اگر قرار است مربی خارجی برای تیم ملی ایران انتخاب شود نباید فردی ضعیف به فوتبال ما بیاید.

بازیکن قدیمی تیم ملی باید کنار گذاشته شوند/ فقط یک گزینه خارجی باید بیاید!

خبرورزشی