افشای آزار و اذیت پسران نوجوان در پایتخت/ جوان بی وجدان از طعمه هایش زورگیری می کرد