روند توزیع گذرنامه در افغانستان از سر گرفته می‌شود