شهرخبر

چرا صدا و سیما نگران بودجه سال آینده نیست؟

بودجه صداوسیما در سال ۱۴۰۲،بیش از ۴۲ درصد افزایش یافت.

چرا صدا و سیما نگران بودجه سال آینده نیست؟

به گزارش اقتثاد100 به نقل از تجارت امروز، طبق مصوبه ی لایحه بودجه بودجه صداوسیما در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و بودجه این سازمان با رقم بیش از هفت هزار و ۵۳۱ میلیارد تومان بسته شده است.

رقمی که باتوجه به انتقادهایی که همواره از عملکرد این سازمان در سال‌های متعدد وجود داشته و کاهش میزان مخاطبان آن که می‌تواند نشانی از افت کیفی آثار این رسانه باشد، این‌بار هم مورد نقد قرار گرفت.

تاجایی‌که موج این انتقادات واکنش سازمان را هم به همراه داشت و صداوسیما در بیانیه‌ای انتقادها را به معاندین نسبت داد و آن را جیغ بنفش رسانه‌های دروغگو و دشمن دانست و افزایش بودجه این سازمان را با ارائه توضیحاتی تنها ۱۵ درصد اعلام کرد. این درحالی‌ است که هنوز رسانه‌ها و نیز کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که رقم افزایش بودجه روی ۴۲ درصد بسته شده است.

بدون شک صداوسیما به عنوان یک سازمان فرهنگی که تولیدات گسترده‌ای در حوزه آثار نمایشی دارد نیازمند بودجه عظیمی است، اما همواره محل تأمین بودجه، میزان آن و کارآمد بودن این سازمان نسبت به بودجه‌ای که دریافت می‌کند، واکنش‌ها به بودجه رسانه‌ی ملی را موجب شده است و درمیان کارشناسان مختلف با دیدگاه‌های متفاوت، برخی نیز رقم ۴۲ درصدی افزایش بودجه برای رسانه ملی را منطقی و قابل دفاع می‌دانند.

این کارشناسان معتقدند متناسب با افزایش بودجه کشور باید بودجه این سازمان نیز افزایش پیدا کند. علی سعدوندی (متخصص بین المللی بانکداری، سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و تحلیل سیاستگذاری اقتصاد کلان) در همین‌باره به ایلنا گفت: کل بودجه کشور ۴۰ درصد افزایش داشته و اساساً این افزایش ۴۰ درصدی اشکال دارد و برای بررسی باید از همینجا یعنی افزایش ۴۰ بودجه، موضوع را مورد بررسی و انتقاد قرار دهیم اما باید قبول هم داشته باشیم که وقتی ۴۰ درصد افزایش بودجه داریم، طبیعتاً صداوسیما هم باید به همین میزان افزایش بودجه داشته باشد.