تصاویر | آتش‌سوزی در «شهر ماشین» همدان | ۲۰۶هایی که خاکستر شدند