شهرخبر

ماجرای سرقت های 90 ثانیه ای باند «پاکج» در مراکز درمانی مشهد

اعضای باند معروف به «پاکج» که با شگردی خاص در مراکز درمانی و تنها طی 90 ثانیه به حساب بانکی بیماران یا همراهان آن ها دستبرد می زدند، با تلاش نیروهای تجسس کلانتری میرزا کوچک خان دستگیر شدند و راز سرقت های زیادی را در بیمارستان و درمانگاه های مشهد فاش کردند.

  اعضای باند معروف به «پاکج» که با شگردی خاص در مراکز درمانی و تنها طی 90 ثانیه به حساب بانکی بیماران  یا همراهان آن ها دستبرد می زدند، با تلاش نیروهای تجسس کلانتری میرزا کوچک خان دستگیر شدند و راز سرقت های زیادی را در بیمارستان و درمانگاه های مشهد فاش کردند.