اختراع شاخک رباتیک منعطف که از طریق خنک‌کننده‌ها فعال می‌شود