شهرخبر

مجلس تصویب کرد / الزام صدا و سیما به «ترویج هنجارهای انتخاباتی»

مجلس تصویب کرد / الزام صدا و سیما به «ترویج هنجارهای انتخاباتی»

مهر نوشت : نمایندگان مجلس، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را مکلف به ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی با تبیین جایگاه مجلس و نمایندگان کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه سوم اسفند ماه) مجلس گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و ماده ۷ و ۸ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۷ این طرح، سه تبصره به عنوان تبصره‌های «۳» و «۴» و «۵» به ماده (۱۱) قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره ۳- رؤسای شوراهای تأمین (استاندار، فرماندار و یا بخشدار) مکلف به دعوت از بالاترین مقام منصوب شورای نگهبان در سطح استان، شهرستان و یا بخش به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصاً در جلسات حضور یابد. بالاترین مقام منصوب شورای نگهبان در سطح استان، شهرستان و بخش می‌تواند درخواست تشکیل جلسه شورای تأمین با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و رؤسای شورای تأمین موظف به تشکیل جلسه هستند.

تبصره ۴ - عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده تخلف اداری بوده و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از دو تا شش‌ماه محکوم می‌شود.

تبصره ۵- کلیه نهادهای موضوع این ماده موظفند همکاری فعال کارکنان خود اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با وزارت کشور یا شورای نگهبان در فرآیند اجرا و نظارت را به عنوان یکی از مؤلفه‌های ارزیابی نیروی انسانی لحاظ نمایند.

بر اساس ماده ۸ این طرح، ماده (۱۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۴- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی نسبت به تبیین جایگاه مجلس، وظایف نمایندگان و فرآیند انتخابات اقدام نماید و همچنین برنامه‌های آگاهی‌بخشی و آموزش انتخاباتی را که وزارت‌کشور یا هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند و نیز کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.

تبصره- وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند وظایف مقرر در این ماده را در برنامه‌های آموزشی و درسی خود قرار دهند.

21220