تصویری زیرخاکی از برادران خادم/ رسول و امیر؛ ۴۰ سال قبل با کوچک ترین دوبنده کشتی