قتل پایان شکست عشقی خواستگار دختر جوان / پسر عاشق پیشه برادر عشق قدیمی اش را کشت + جزییات

به گزارش رکنا، ساعت 9 شب دوشنبه اول اسفند مأموران کلانتری 154 چیتگر در تماس با بازپرس محمدرضا صاحب جمعی از قتل پسری 19 ساله خبر دادند. بدنبال این خبر بازپرس جنایی و تیم بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه در جاده مخصوص شدند. با ورود به انبار روغن موتور آنها با جسد پسر جوان در حالی مواجه شدند که قاتل 20 ساله در چند قدمی او قرار داشت.

دست های عامل جنایت زخمی بود و در تحقیقات اولیه به قتل اعتراف کرد: یک ماه و 20 روز قبل با دادن 7 میلیون تومان به صورت قاچاقی به ایران آمدم. یکی از دوستانم مرا به انبار روغن آورد و گفت اینجا نیاز به نگهبان و کارگر دارند. به محض ورود به انبار چشمم به بصیر افتاد. ما در افغانستان در یک محل زندگی می کردیم و من عاشق خواهر 17 ساله او شده بودم.

قرار بود باهم ازدواج کنیم اما خانواده اش موافقت نکردند و من در این عشق شکست خوردم.  او ادامه داد: بصیر به خاطر کینه ای که از من داشت گفت نمی‌توانم درانبار کار کنم. به او گفتم چند روز به من مهلت بده تا کار پیدا کنم و از این جا بروم اما او قبول نمی کرد.

شب حادثه ناگهان وارد اتاق شد و چراغ را خاموش کرد و با چاقو به من حمله کرد. من برای دفاع از خودم با او درگیر شدم و سعی کردم چاقو را بگیرم که دست هایم زخمی شد. ضرباتی را که می زدم در تاریکی بود و واقعاً قصدم کشتن نبود. با سر و صدای ما نگهبان انبار آمد و زمانی که چراغ روشن شد متوجه شدم که او به قتل رسیده است.