مراسم جشن مبعث رسول اکرم (ص) در اروندکنار + فیلم و تصاویر