پروبیوتیک‌ها از این طریق اثرات سلامت بخش را در بدن انسان القا می‌کنند