شهرخبر

دستور محسنی‌اژه‌ای: تا قبل از نیمه شعبان کار عفو را تمام کنید!

رئیس قوه قضائیه گفت: روند عفوها را به گونه‌ای پیش ببرید که تا نیمه شعبان همه آنهایی که مشمول این عفو می‌شوند، تعیین تکلیف شده باشند.

دستور محسنی‌اژه‌ای: تا قبل از نیمه شعبان کار عفو را تمام کنید!

خبرگزاری تسنیم