شهرخبر

کودکان کار در مراکز پویاشهر تهران جذب می‌شوند

معاون حمایت‌های سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران نحوه فعالیت و جذب کودکان برای حضور در مراکز پویاشهر این سازمان را تشریح کرد.

کودکان کار در مراکز پویاشهر تهران جذب می‌شوند

خبرگزاری تسنیم