شهرخبر
سیاست

اسرائیل | گروه اسرائیلی

دزدی یک تورات قدیمی برای نجات آبروی یهودیت! + عکس

یک گروه اسرائیلی برای نجات آبروی یهودیت از ترکیه دزدی کرد.

دزدی یک تورات قدیمی برای نجات آبروی یهودیت! + عکس

 گروه اسرائیلی

یک گروه اسرائیلی برای نجات آبروی یهودیت از ترکیه دزدی کرد.

یک گروه اسرائیلی امدادگر وارد استان هاتای ترکیه شده و بعد از مدتی به بهانه عدم وجود امنیت از ترکیه خارج شدند.

حالا مشخص شده که این گروه جهت اجرای برنامه دزدی یک تورات قدیمی وارد این منطقه شده بود که محتوای آن می‌توانست آبروی یهودیت تحریفی را ببرد.

ترکیه این تورات را مخفی کرده بود

photo_2023-02-19_17-33-38

منبع: سربازان گمنام