اهدای ۸۰ هزار سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت در سال جاری