می‌خواهند ساپینتو را اذیت کنند/ گل‌محمدی به سینه داور کوبید و گفت این فوتبال لجن است!