یک ویژگی منحصر به فرد رسول اکرم (ص) که به‌خاطر آن مبعوث شدند