گزارش اکوایران در این رابطه را در این لینک ببینید:

خداحافظی صوری با ۲۰۶