این طوطی صاحب خود را به زندان انداخت !

به گزارش رکنا، یک مرد تایوانی به دلیل حمله طوطی‌اش به یک فرد راهی زندان شد و مجبور است 3.04 میلیون دلار تایوان (بیش از 100 هزار دلار) هم جریمه بپردازد.

به گزارش این رسانه، طوطی در حمله به این فرد که یک پزشک است بر سر و پشت او به بال زدن پرداخت و باعث شد او به زمین بیفتد، مفصل رانش دچار در رفتگی و لگن خاصره‌اش هم دچار شکستگی شود.

شکایت این پزشک که لین نام دارد باعث شد صاحب طوطی به دادگاه احضار و به اتهام وارد آوردن خسارت غیرعمد محکوم شناخته شود.