روسیه ناگهان از میراث رسول خادم استقبال کرد/ حسن یزدانی و رفقا در تورنمنتی که اتحادیه جهانی تحویلش نمی گیرد!