شهرخبر

سخنگوی دولت خبر داد:

گزارش وزارت اطلاعات درباره مسمومیت‌های سریالی مدارس قم

سخنگوی دولت بیان کرد: درباره اتفاقات دبیرستان‌های دخترانه وزیر اطلاعات گزارش اولیه پیرامون این موضوع ارائه دادند و امروز هیات دولت وزیر محترم بهداشت را به عنوان نماینده دولت عازم قم کرد.

گزارش وزارت اطلاعات درباره مسمومیت‌های سریالی مدارس قم
|
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ ۱۲:۲۱:۲۹
اعتمادآنلاین |

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره مصوبات امروز هیأت دولت گفت: امروز بیشتر وقت جلسه به مصوبات و طرح موضوعات از سوی دستگاه‌های کشور  سپری شد.

به گزارش ایلنا، سخنگوی دولت با اشاره به سخنان رهبری مبنی برنظارت بر دستگاه‌های اجرایی گفت: وزیر اطلاعات گزارشی از نظارت بر دستگاه‌های اجرایی دادند که مقرر شد نظارت بر دستگاه‌های اجرایی در عین عدم مداخله بر امور اجرایی صورت گیرد.

وی ادامه داد: وزیر محترم کار به کشور ترکمنستان رفته است. وزیر محترم ارشاد امروز گزارش‌های خود از اولین سفر خارجی را تحویل دادند.

بهادری جهرمی عنوان کرد: وزارت آموزش و پرورش مقرر شد میزبان المپیاد جهانی فیزیک شود

سخنگوی دولت بیان کرد: با توجه به برخی از مباحثی که پیرامون حوادثی در برخی از مدارس و دبیرستان‌های دخترانه استان قم که پیش از این در هیئت وزیران مطرح شده بود؛ امروز وزیر اطلاعات گزارش‌های اولیه ای را از بررسی‌های اولیه ارائه کردند.

وی افزود: فرضیه‌هایی در بخش پزشکی مطرح بود که با ظرفیت‌های پزشکی قم در حال بررسی است. رئیس دانشکده علوم پزشکی استان قم متخصص حوزه سم‌شناسی هستند و عضو هیئت علمی در ارتباط با پزشکی در حال بررسی موضوع هستند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: هیئت وزیران امروز وزیر بهداشت را عازم قم کردند تا به عنوان نماینده دولت موضوع را از نزدیک و با جزییات بیشتری به صورت میدانی مورد بررسی قرار دهند. البته مطابق گزارش‌ها هیچکدام از دانش آموزان در بیمارستان بستری باقی نماندند و بویی که گفته می‌شود استنشاق شده اثر کوتاه‌مدت داشته و الحمدلله اثر ماندگاری نداشته است.