شهرخبر

پرواز قیمت پراید و پژو در بازار خودرو +جدول جدیدترین قیمت ها

پژو 206 تیپ مدل 1401 از 465 میلیون تومان در چهارشنبه گذشته به 470 میلیون تومان رسیده‌است.

پرواز قیمت پراید و پژو در بازار خودرو +جدول جدیدترین قیمت ها

 بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از جهش قیمت خودروهای پژو و پراید است.

بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو از آخرین روز هفته گذشته تا امروز حاکی از آن است که در بین خودروهای پراید موجود در بازار پراید 131 از 285 میلیون تومان در چهارشنبه روز گذشته به 290 میلیون تومان رسیده‌است و 5 میلیون تومان گران شده‌است و پرایدهای 151 نیز در این مدت گران شده‌اند، به طوری که مدل 1400 این خودرو از 245 میلیون تومان در روز چهارشنبه به 250 میلیون تومان رسیده‌است و مدل 1401 این خودرو نیز از 258 میلیون تومان در چهارشنبه گذشته به 260 میلیون تومان رسیده‌است.

در بین خودروهای پژو نیز این نوسانات قیمتی مشهود است به طوری که پژو 206 تیپ مدل 1401 از 465 میلیون تومان در چهارشنبه گذشته به 470 میلیون تومان رسیده‌است.

جهش قیمت پژو و پراید در بازار/ جدول قیمت‌ها