در این آیتم ۴ نکته از ماجرای مسمومیت دانش‌آموزان قم و تهران را بررسی کردیم.