شهرخبر

سفر رییس جمهور به چین در راستای توسعه روابط اقتصادی است

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت که سفر رییس جمهور به چین را در راستای توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور است.

محمد رشیدی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به سفر رییس جمهور به چین گفت: چین به عنوان یکی از کشورهایی است که با ایران رابطه اقتصادی و سیاسی خوبی داشته و در سال‌های اخیر به خصوص در شرایط تحریمی به ما کمک کرده است؛ در مجموع چین در خیلی از موارد رابطه خوبی با ایران داشته است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر به واسطه برخی اتفاقات در ماه های گذشته، فضای رسانه ای و منطقه ای به سمت و سوی القای این موضوع رفت که رابطه چین با ایران به واسطه برخی کشورها دچار فاصله شده است؛ از این لحاظ این سفر در مقطع فعلی بسیار خوب و لازم بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: همراهی وزرای اقتصادی با رییس جمهور در سفر به چین نشان می دهد که این سفر در ابعاد اقتصادی و تفاهم نامه های خوب اقتصادی دنبال می شود؛ امیدواریم در نهایت سفر پر دستاوردی برای مردم بوده و نتایج ارزشمندی در شرایط سخت تحریمی به همراه داشته باشد.

رشیدی در پایان و در جمع بندی گفت: سفر رییس جمهور به چین را می‌توان در راستای توسعه روابط اقتصادی و ایجاد تفاهمنامه های ارزشمند بین ایران و چین ارزیابی کرد. | منبع: ایسنا