شهرخبر

سال سخت صنعت بانکداری، رقابت ناسالم و دخالت دولت

همراه با محمود صفرزاده مدیرمالی بانک تجارت
سال سخت صنعت بانکداری، رقابت ناسالم و دخالت دولت

در برنامه سه‌شنبه خط سود، همراه با محمود صفرزاده مدیرمالی بانک تجارت به چشم‌انداز سیاست‌گذاری بانک مرکزی در بازار پول و اثر آن بر سودآوری صنعت بانکداری و بانک تجارت پرداخته‌ شد. موفقیت و برنامه شرکت در جذب سپرده‌ها، وضعیت مطالبات از دولت و اشخاص غیردولتی، برنامه شرکت برای خروج از شرایط فعلی در بازارگردانی سهم، از دیگر موارد مهم مطرح شده در این برنامه بود.

صفرزاده از اخرین مصوبه بانک‌مرکزی صحبت کرد و گفت:با توجه به  این مصوبه مدیران با مدیران متخلف به سرعت برخورد می‌شود و از زمانی که مصوبه نامبرده توسط بانک مرکزی رونمایی شد دیگر نرخ‌های ۲۵ و ۲۶ در بازار توسط بانک‌ها ارائه نمی‌شود.

وی افزود: با افزایش نرخ تورم بانک ها به سمت رقابت ناسالم حرکت کردند اما با قوانین و مصوبه فوق که در هفته‌های اخیر ابلاغ شد، تلاش شده تا حدممکن از رقابت ناسالم و پیشنهادهای بالا تر از حد قانونی برخورد شود.

تحولات در سیاست‌گذاری پولی به گمانه‌زنی‌هایی از اعمال سیاست‌های انقباضی شدید از سوی بانک مرکزی از طریق بازار بین بانکی و انتشار اوراق دامن زده است. اتفاقی که می‌تواند هزینه جذب سپرده برای صنعت بانکداری را با افزایش و سودآوری بانک‌ها در سال جاری را با کاهش روبرو کند.