اجرایی کردن توافق جامع ایران‌وچین از اهداف سفر رئیس‌جمهور به پکن

 جمشیدی گفت: وزرای اقتصاد، امور خارجه، جهاد کشاورزی، راه، صمت و نفت و همچنین رئیس کل بانک مرکزی آقای رئیسی را در سفر امروز همراهی می کنند.

چین شریک نخست تجاری ایران در سالهای اخیر بوده است و در 10 ماهه امسال، صادرات ایران به چین به 12.6 میلیارد دلار و واردات از این کشور هم به 12.7 میلیارد دلار رسید.

اجرایی کردن توافق جامع ایران‌وچین از اهداف سفر رئیس‌جمهور به پکن