شهرخبر

تصاویر | هلهله و شادی زنان زندانی هنگام آزادی از زندان تهران

در روزهای قبل جمعی از مسئولان قضایی استان تهران با حضور در زندان زنان تهران، پرونده محکومان و متهمان بند نسوان را برای تطبیق با عفو مقام معظم رهبری بررسی کردند.

تصاویر | هلهله و شادی زنان زندانی هنگام آزادی از زندان تهران

همشهری آنلاین