امکان واردات یک خودرو برای هر فرد بالای ۱۸ سال فراهم شود